CMeX10S-13S

M-Bus Master за 32-256 измервателни уреда

CMe3100

M-Bus Metering Gateway за фиксирани мрежи

WMR-IoT

USB Универсален Радиоприемник

WRMnano

Безжичен Четец/Концентратор

MBM-64/250

M-bus Централа

MBU-250

M-bus Kонвертор

MBPT-2

Mикропроцесорен Tермометър

MPPS-2

Mикропроцесорен Mанометър

CONTOIL® DN 15 – 50

Разходомер за Масло

CONTOIL® DN 4 – 8 (12)

Разходомер за Гориво

ECOSONIC X12

Ултразвуков Разходомер за Газ

EcoRPM

Ротационен Разходомер за Газ

AMFLO® MAG Pro

Електромагнитен Водомер

AMFLO® MAG Smart

Електромагнитен Водомер

AMFLO® SONIC UFA-280

Ултразвуков Разходомер

AMFLO® SONIC UFA-113

Ултразвуков Разходомер

QALCOSONIC E4

Ултразвуков Топломер

QALCOSONIC E3

Ултразвуков Топломер

QALCOSONIC F1

Ултразвуков Водомер

QALCOSONIC W1

Ултразвуков Водомер
20/20