Ротационен Разходомер за Газ

EcoRPM

Приложение

Роторно-буталният разходомер за газ е предназначен за точно измерване на консумацията на газ на промишлени консуматори.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ​

• Размери G 40 до G 4000; DN50 до DN300Ю
• Голям динамичен  диапазон  (по задание на клиента) 1:20; 1:30; 1:50; 1:100; 1:160
• ATEX одобрение съгласно. 94/9/EG – Подходящ за разполагане в зона 1 (EEx ib IIC T4)
• Условия на околната среда -10°C до +40°C
• 
Дисплей – 9 цифрен, LCD,  включително идентификация на посоката на движение

• Стандартна работа смяна на маслото е необходима на всеки 5 години (за измерване на газове с висока чистота смяната е всеки 16 години)
• Интерфейси- 2 индуктивни интерфейса за допълнителна връзка към различни интерфейси, напр.: USB (четене и параметризация)
• Namur (външен преобразувател на обем), импулс (NF обемен импулс)

ИНТЕРФЕЙСИ

Два независими с равни права и възможности. Два индуктивни импулсни изхода:

USB-ИНТЕРФЕЙС

USB-интерфейсът MI-USB позволява комуникация между компютър и разходомера.

Компютърният софтуер „GAZ Control ANW“ визуализира съдържанието на архивните данни на RMA разходомера за газ.

Smart ENCODER Modul (Namur)

Интерфейсът на Smart ENCODER MI-AEC е активен модул, който осигурява връзка за данни между разходомера за газ RMA коректора  на обема.

Изпрати запитване