Ултразвуков Топломер

QALCOSONIC E4

Приложение

QALCOSONIC E4 е ново поколение смарт ултразвуков енергоизмервателен уред предназначен за работа в режим на отопление и охлаждане в жилищни и индустриални сгради. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ​

• Гъвкави конфигурации на брояча
• Измервателните параметри могат да бъдат зададени от потребителите (избор на необходимите мерни единици; място на инсталация; конфигуриране на импулсните входове и изходи; контролни изчислителни модули)
• Опция за два комуникационни модула (RF/M-Bus, M-Bus/ M-Bus,
LoRa/M-Bus)
• Клас на точност 2
• QP 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 6/ 10 m³/h
• Динамичен диапазон до qp/qi = R 100/250
• Без необходимост от прави участъци
• Не измерва въздух

• Клас на защита IP65/67/68
• Номинално налягане PN16 bar
• Температурен диапазон Pt500, от 0 °C до 90 °C
• Температура на водата: от 0,1 °C до 90 °C
• Композитна измервателна част
• Архив на данни и събития
• Живот на батерията > 15+1 година
• Опции за захранване: Батерия/Външно
• Опции за комуникационни модули
• Монтаж във всички позиции
• Радио и and Mbus вградени (по поръчка)
• Тарифи

AMR ИНТЕРФЕЙСИ, ПО ИЗБОР

Направи запитване