M-Bus Master за 32-256 измервателни уреда

CMeX10S-13S

Приложение

CMeX10S-13S е M-Bus централа, която чрез допълнителната си мощност увеличава броя на измервателните уреди, които Elvaco CMe серията гейтуей могат да отчитат. Продуктът е оборудван с уникален инфрачервен приемо-предавател, който позволява до четири устройства от сериите CMe/CMeX да комуникират помежду си, подредени един до друг. Продуктът поддържа и интеграция на налични М-Bus системи чрез вградения RS232 интерфейс.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ​

 • Степен на защита: IP20
 • Размери: 108 x 90 x 65 mm
 • Монтаж: DIN-шина (DIN 50022) 35 mm
 • Тегло: 220 g
 • Номинално напрежение: 100-240 VAC (±10%)
 • Отклонение в напрежението: -10 % до +10 %
 • Честота: 50/60 Hz
 • Максимална консумация: <25 W
 • Номинална консумация: 0.07 W x M-Bus брой товари + 1.5 W
 • Категория на безопасност: CAT 2
 • Температура: -30°C до +55°C
 • Влажност: 5 % to 90 %, без кондензация
 • Надморска височина: 0-2000 m
 • Степен на замърсяване: Степен 2
 • Работна среда: На закрито, за IP67 се монтира в кутия за външна употреба
 • Температура на съхранение: -40°C до +85°C

ИЗПРАТИ запитване