Ултразвуков Разходомер за Газ

ECOSONIC X12

Приложение

Ултразвуковите измервателни уреди от серията EcoSonic X12 са високо прецизни и здрави измервателни уреди за измерване на разхода на газ.

EcoSonic X12 е оптимизиран за измерване на обем в газопроводите на доставчиците на енергия. Измервателеният уред има приложение в промишлеността, транспортта, както и дистрибуцията и съхранение на природен газ.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ​

• Номинални диаметри DN 80 (3”) и до DN 600 (24”) 
• Измервана среда – природен газ, въздух, газове от IIB група газове
• Брой измервателни пътища – 6 независими измервателни канала на 3 нива
• Qmin/Qmax  1:80 до 1:120
• Диапазон на налягането макс. 100 бара
• Клас на точност 0,5 (OIML R 137-1:2006)
• Повторяемост < 0,1 % от измерената стойност
• Точност на измерване ± 0,2 % от измерената стойност
• Цикли на измерване -10 независими цикъла  в секунда за всеки канал  на измерване
• Работно напрежение 24 V DC
• Типична консумация на енергия макс. 10 W
• Температура на газ/околна среда -25 °C до +55 °C
• Относителна влажност на въздуха 10 % до 93 % кондензация (EN 12405-1:2005)

Електр. изходи – 2 HF импулсни изхода (с възможност да се конфигурират)
4 изхода за състояние (могат да бъдат присвоени според нуждите)
1 интерфейс RS485
1 сервизен интерфейс RS485 (вкл. RS485 – USB – конвертор или RS485 – TCP/IP – конвертор)
Софтуер EcoView софтуер за параметризация и диагностика
Директива за измервателните уреди MID 2004/22/EG, Директива за съоръжения под налягане 97/23/EG, EMV Директива 89/336/EWG
Защита от експлозия съгласно Директива 94/9/EG (ATEX), II 2 (2) G Ex d e ib [ib] mb IIB T4 регистрационен номер TÜV 09 ATEX 554348 X
• Клас на защита – IP65
Материал на корпуса: въглеродна стомана, електронен корпус: алуминиева отливка или SS316

 

ИЗПРАти запитване