M-bus Централа

MBM-64/250

Приложение

MBM-64/250 е предвиден да захранва и чете до 250 М-bus стандартни товара. Може да запаметява и показва допълнителна информация за всяко подчинено устройство като свободен текст (до 20 символа), потребителски номер, измервана величина и др. 

Има много голям син дисплей с подсветка, 4 реда по 20 символа всеки.  Потребителят може да настрои до 4 тарифи за всяко устройство в паметта на MBM-64/250. Уредът помни и 12 показания назад на всяко 1-во число на месеца (в 00:00 часа). За разлика от MBM-10, тук данните могат и да се видят на дисплея, а не само да се прочитат през серийния RS-232 итнерфейс. Цялата информация в уреда може да се прочете през серийния интерфейс с безплатен софтуер на Gineers. Прочетените данни могат да се експортират в CSV формат, който е директно съвместим с MSExcel. Допълнително могат да се свържат комуникационни конвертори на Gineers като MBET-2 (ethernet) или MBGP-1A (GPRS) за автоматизирано отдалечено отчитане. 

Всички връзки са на куплунзи и клеми, което позвлява монтаж и оживяване без да се отваря устройството. Монтажът се извършва на хоризонтални или вертикални (стена) повърхности.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ​

 • Брой подчинени устройтва: 64, 128 или 250
 • Захранващо напрежение: 55-250 Vаc/ 80-350 Vdc
 • Максимална консумация (при 250 товара) ‹ 15 W
 • Дисплей LCD с подсветка, 4 реда, 20 символа всеки
 • Клавиатура: 6 мембранни бутона
 • Поддържане на часовника без захранване: 21 дни
 • Температура на съхранение от -50° C до +80° C
 • Работна температура от -10° C до +50° C
 • Влажност от 40 до 90%
 • Размери (H/W/D) 170/195/70 mm (без куплунзите)
 • Интерфейс RS-232/RS-485 сериен
 • Скорост на М-bus интерфейс: 300/1.2k/2.4k/4.8k bps
 • Настройка сериен интерфейс 2.4kbps

ИЗПРАТИ запитване